OZ Kone ľuďom

OZ Kone ľuďom založila Eva Piknová, ktorej denno-dennými spoločníkmi od útleho veku boli kone a psy. Eva má dnes okrem lásky k zvieratám aj rôzne certifikované vzdelávacie kurzy v oblasti starostlivosti o kone a v oblasti výcviku a jazdenia s európskou platnosťou. Za pomoci rodiny, priateľov, dobrovoľníkov a vďaka príspevkom priaznivcov OZ vybudovala bezpečné a láskyplné miesto pre vykúpené, staré, týrané a zranené kone a psy.  OZ má aktuálne vo svojej starostlivosti 27 zvierat (12 koní a 15 psov) a zvierat stále pribúda.

OZ okrem pomoci zvieratám venuje svoj čas a skúsenosti aj deťom z okolia a dáva im možnosť zblížiť sa so zvieratami, navštevovať ich, pomáhať im. Záľubou a relaxom sa pre deti stáva aj jazdenie na koňoch a pestujú si tak krásny vzťah spojenia človeka s prírodou. Jazdenie pre deti aj dospelých, jazdenie na akciách, oslavy narodenín, letné tábory, či fotenia so zvieratami sú aktivity, ktoré poslúžia ako príspevky na starostlivosť o zvieratá, no predovšetkým budujú povedomie spoločnosti o snahách združenia a posilňujú spolupratričnosť s problémami nechcených a týraných zvierat.

OZ Kone ľuďom sa musí momentálne okrem štandardných nákladov na chod združenia, nákladov na špeciálne krmivá, lieky a samotnú liečbu koní a psíkov s rôznymi diagnózami, popasovať aj s nečakanou výzvou. V máji 2021 dostalo OZ výpoveď nájomnej zmluvy a je nútené vybudovať kompletne nové zázemie v inej obci a presťahovať doň všetky zvieratá.  Času nie je veľa a ide o logisticky, materiálne a finančne nákladný proces, preto je v tejto chvíli akákoľvek materiálna, finančná, či propagačná pomoc doslova kľúčová.

dilejdogs je srdcový projekt umeleckého fotografa Adama Dileja. Ten zachytáva charakterové portréty psov, mačiek a iných zvierat vo fotoštúdiu a tiež na outdoor foteniach, ktoré spájajú umenie a pomoc zvieratám v núdzi. Spolupráca dilejdogs a OZ Kone ľuďom mala pôvodne čisto umelecký zámer, ale už po prvej návšteve v Blatnom pri Senci a spoznaní sa s Evou a jej zvieratami bolo jasné, že ide o ľudí “na rovnakej vlne“ a s rovnakou víziou pomoci nechceným, týraným, opusteným, alebo inak hendikepovaným zvieratám.  

Z tohto dôvodu sa Adam pod záštitou projektu dilejdogs rozhodol zorganizovať benefičnú výstavu a zbierku v jednom s názvom ”dilejdogs x OZ Kone ľuďom”, na ktorej je možné vidieť vybrané umelecké, charakterové portréty zvierat z OZ Kone ľuďom vo forme minigalérie.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Jednorázovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.